Nieuws

Mokrupak is VERHUISD!

Wij zijn verhuisd naar onze eindlocatie te Weert, waar wij jullie ook in de toekomst kunnen blijven voorzien van de beste kwaliteit en service.

Ons nieuwe factuur- en postadres is vanaf 17 januari 2024:
Mokrupak Verpakkingen B.V.
Oude Graaf 15
6002 NL Weert

Overige contactgegevens zoals, e-mailadressen en telefoonnummer blijven ongewijzigd.

Indien er vragen zijn kun je contact opnemen met jouw accountmanager of met onze binnendienst via: info@mokrupak.nl of +31 (0)475-317741.

Wat betekent de uitbreiding van de SUP-wetgeving voor zorginstellingen?

Vanaf 1 juli 2023 wordt de huidige SUP-wetgeving weer uitgebreid. Het doel is om de hoeveelheid plastic producten die na eenmalig gebruik wordt weggegooid te verminderen. Dit begint per juli 2023 met een ontmoediging van plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen voor consumptie on-the-go.

Vanaf 2024 wordt de wet verder uitgebreid naar een verbod op plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen voor consumptie ter plaatse.

Zorginstellingen en gesloten inrichtingen zijn gedeeltelijk vrijgesteld van deze maatregelen. Zij mogen dus nog wel plastic wegwerpbekers en -voedselverpakkingen gebruiken vanwege veiligheids- en hygiënevoorschriften. Instellingen hebben dan de vrijheid om per geval te beoordelen of het gebruik van kunststofproducten voor eenmalig gebruik verstandig is. Denk bijvoorbeeld aan situaties als cliënten een gevaar zijn voor zichzelf of andere met (metalen of keramische) reguliere producten.

Onder de categorie zorginstellingen vallen ziekenhuizen, maar ook verpleeg- en verzorgingshuizen, woon- en zorgcentra, etc. (alle instellingen met een SBI-code 86 of 87).

Publieke ruimtes op deze locaties moeten zich wel aan de maatregelen houden. Een publieke ruimte is een ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Voorbeelden zijn: een bezoekersrestaurant, een koffie corner, een drankenautomaat in een publieke ruimte.

Voor deze ruimtes geldt net zoals bij horecagelegenheden dat klanten vanaf juli 2023 of een meerprijs moeten betalen voor een plastic houdende wegwerpbeker of -maaltijdverpakking of een herbruikbaar alternatief moeten gebruiken. Vanaf 2024 geldt voor publieke ruimtes in een zorginstelling ook een verbod op plastic houdende wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen.

Voorbeeld 1: Jan brengt een bezoek aan een patiënt in het ziekenhuis en koopt bij het bezoekersrestaurant een kop koffie om mee te nemen. Jan heeft geen eigen mok bij en krijgt dus de optie van het bezoekersrestaurant om een meerprijs te betalen voor een plastic houdende beker of om een herbruikbaar alternatief te kopen.

Voorbeeld 2: Mirjam is een medewerker van de zorginstelling en haalt een kop koffie bij een pantry die alleen beschikbaar is voor personeel. Afhankelijk van hetgeen de zorginstelling aanbiedt kan Mirjam een kop koffie nemen in een plastic houdende wegwerp beker of in een herbruikbare beker. De zorginstelling mag beide opties aanbieden, Mirjam hoeft niet te betalen voor de beker.

Voorbeeld 3: Sarah is een medewerker van de zorginstelling en haalt een kop koffie bij de drankenautomaat in een publieke ruimte. Zij heeft in dit geval twee opties: de optie om haar eigen koffiebeker te gebruiken voor de automaat of de optie om plastic houdende wegwerp beker uit de automaat te gebruiken, maar dan wel voor een meerprijs.

Voorbeeld 4: Frans is een cliënt van een verzorgingstehuis en drinkt een kop koffie in de (publieke) kantine. De kantine mag in de periode tussen 01-07-2023 tot 01-01-2024 kiezen tussen een meerprijs voor een wegwerpbare beker of een herbruikbaar alternatief. Vanaf 1 januari 2024 mogen ze enkel een herbruikbaar alternatief aanbieden aan Frans, zoals een afwasbare mok.

Voorbeeld 5: Henk is een patiënt in het ziekenhuis krijgt een kop koffie op de verpleegafdeling van het zorgpersoneel. De zorginstelling mag zelf beslissen of er gebruik wordt gemaakt van (plastic houdende) wegwerp bekers of een herbruikbaar alternatief. Er is geen sprake van een bijbetaling of meerprijs.

Deze voorbeelden laten zien dat in het geval en zorginstellingen twee factoren invloed hebben:

  1. De locatie van uitgifte: publiek of privaat
  2. De locatie van consumptie: ter plaatse of on-the-go

Uitbreiding SUP-wetgeving per 1 juli 2023 en per 1 januari 2024

Vanaf 1 juli 2023 wordt de huidige SUP-wetgeving weer uitgebreid. Het doel is om de hoeveelheid plastic producten die na eenmalig gebruik wordt weggegooid te verminderen. Dit begint per juli 2023 met een ontmoediging van plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen voor consumptie on-the-go.

Vanaf 2024 wordt de wet verder uitgebreid naar een verbod op plastic wegwerpbekers enmaaltijdverpakkingen voor consumptie ter plaatse.

In de regels wordt dus een onderscheid gemaakt tussen consumptie ter plaatse en consumptie onderweg (afhaal en bezorging).

1 juli 2023 – Consumptie onderweg, afhalen of bezorgen: 

Voor de consumptie onderweg en afhaal geldt vanaf juli 2023 dat de consument een bijbetaling moet doen voor het gebruik van plastic (bevattende) wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen, boven op de prijs voor bijvoorbeeld de koffie of de maaltijd. De hoogte hiervan mogen ondernemers zelf bepalen, wel zijn er richtbedragen vanuit de overheid beschikbaar: € 0,25 voor bekers, € 0,50 voor maaltijdverpakkingen en € 0,05 voor voorverpakte groenten, fruit, noten en andere portieverpakkingen.

Tegelijkertijd wordt hergebruik gestimuleerd. Het wordt verplicht voor ondernemers om herbruikbare alternatieven aan te bieden. Of klanten mogen ook zelf een mok, bord of bakje meebrengen om daarmee het ‘bring your own’ principe te stimuleren.

Let op! Dit geldt ook voor de op het oog papieren producten, zoals vele to-go koffiebekers en kartonnen afhaalverpakkingen. Dit soort producten bevatten vaak een plastic (polymeer) coating.

100% papieren – en andere plasticvrije wegwerpverpakkingen blijven wel toegestaan.

 

1 januari 2024 – Consumptie ter plaatse:

Vanaf 2024 zijn plastic (bevattende) wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen verboden voor consumptie ter plaatse, in alle gesloten omgevingen. Bijvoorbeeld in een horecagelegenheid, op een festival of op kantoor. Herbruikbare borden en bekers zijn dan de norm om milieuvervuiling en plastic soep te voorkomen.

Het is vanaf dat moment verboden om plastic (bevattende) wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen te verkopen of te verstrekken voor consumptie ter plaatse.

Uitzondering: bepaalde plastic wegwerpbekers en verpakkingen blijven toegestaan, mits er 75%-90% hiervan weer wordt ingezameld voor hoogwaardige recycling. Dat kan door gescheiden inzameling met zoals een retoursysteem, zodat van de grondstoffen weer nieuwe bekers en bakjes gemaakt kunnen worden. Let op! Dit geldt momenteel alleen voor specifiek aangewezen PET-producten; andere plastic houdende artikelen mogen niet meer worden aangeboden ook niet tegen bijbetaling.

Voor de zorgsector zijn er nog specifieke uitzonderingen van toepassing. Bekijk op onze website het artikel: Wat betekent de uitbreiding van de SUP-wetgeving voor zorginstellingen.

Voor meer informatie over de nieuwe SUP-wetgeving en jouw branche specifieke regels kun je terecht op www.minderwegwerpplastic.nl.

Verandering Afvalbeheerbijdrage door verandering wetgeving

Per januari 2023 is de uitvoering van de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen van het Afvalfonds Verpakkingen veranderd. Dit heeft gevolgen voor de gehele toeleveringsketen. De grootste twee veranderingen zijn de heffing voor SUP (Singel Use Plastic) en de heffingsverantwoordelijke. In dit artikel lichten wij graag toe wat deze veranderingen inhouden en wat dit voor u als klant betekent.

Wat gaat er veranderen?

1. De definitie van ‘producent en importeur’ wijzigt. Dit leidt tot twee grote veranderingen:

  • Voor verkooppuntverpakkingen betekent dit dat niet het bedrijf waar de blanco verpakking wordt gevuld, maar het bedrijf dat de blanco verpakking produceert of importeert de afvalbeheerbijdrage betaalt.
  • Voor private label verpakkingen is de merkeigenaar wordt verantwoordelijk voor het betalen van de afvalbeheerbijdrage, niet de fabrikant.

2. Voor de SUP-verpakkingen moet een SUP-opslag betaald worden per SUP-verpakking. Dit tarief komt boven op het reguliere materiaal tarief. Het materiaaltarief wordt berekend aan de hand van kilo’s, de SUP-opslag wordt berekend per stuk verpakking. De tarieven voor 2023 zijn vastgesteld door het Afvalfonds.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 2023 zijn wij genoodzaakt een toeslag te rekenen voor de producten welke onder de veranderde wetgeving vallen. De tarieven van deze toeslag zijn gebaseerd op het gewicht per materiaalsoort en op aantallen per SUP product (voor 2023 is er een algemeen tarief van €2,30 per 1.000 stuks SUP).

Zie onderstaand rekenvoorbeeld v.w.b. 2.000 st koffiebekers die in totaal 10 kg wegen en voor 95% uit karton bestaan en voor 5% uit een PE coating.

  • 9,5 kg karton x € 0,012 per kg = € 0,114
  • 0,5 kg plastic x €1,050 per kg = 0,525
  • 2.000 bekers x €2,30/1000 stuks = €4,60
  • Totale bijdrage = €5,239

Er is één partij in de gehele toeleveringsketen die deze bijdrage moet afdragen aan het Afvalfonds Verpakkingen. Indien wij merkloze koffiebekers importeren of inkopen dan zijn wij of respectievelijk onze leverancier bijdrage plichtig. In dat geval wordt dit wel aan u doorbelast. Als u de koffiebekers met uw naam, merk of logo bij ons inkoopt dan bent uzelf bijdrage plichtig. Het is daarom ook voor u van belang om zelf ook het Afvalfonds te volgen zodat u voldoet aan alle eisen indien u zelf ook aangifte moet doen.

Over de verkooppuntverpakkingen bleef er in een aantal gevallen onduidelijkheid bestaan. De categorie van jouw producten wordt bepaald aan de hand van de beslisbomen en de limitatieve lijst van het Afvalfonds Verpakkingen.


Hoe gaan wij dit factureren?
Wij zullen deze bijdrage en toeslagen op regelniveau specificeren op de facturen. Omdat de regelgeving pas eind december definitief werd, zijn wij momenteel samen met onze softwareleveranciers hard bezig om e.e.a. in onze software aan te passen. Wij gaan in ieder geval niet met terugwerkende kracht toeslagen aan u berekenen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan vooral contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

Ontwikkeling grondstofprijzen en voorraden

Door de explosief toegenomen vraag naar basismaterialen voor verpakkingen en disposables is er een tekort aan grondstoffen ontstaan op de Europese markt. Dit leidt tot flinke prijsstijgingen. Ook de prijzen van containervervoer uit het Verre Oosten zijn opnieuw fors gestegen. Het einde hiervan is helaas nog niet in zicht. Door deze situatie zijn wij genoodzaakt om de stijging van de grondstofkosten goed te bekijken en mogelijk door te berekenen. Natuurlijk trachten wij de verhogingen zo beperkt mogelijk te houden voor jou als klant.

Het tekort aan grondstoffen heeft ook effect op de beschikbaarheid van onze producten. Voorraden zijn in sommige gevallen minder ruim dan gebruikelijk. Levertijden lopen op en orders die wij bij onze leveranciers hebben uitstaan worden regelmatig uitgesteld. Hierdoor kan het leveren van je bestelling soms wat langer duren dan je van ons gewend bent. Ook in die gevallen stellen we je hiervan op de hoogte. Bestel tijdig om te voorkomen dat je bedrijfsprocessen stagneren door een gebrek aan verpakkingen.

Wij rekenen op je begrip en als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.