Privacyvoorwaarden

Mokrupak spant zich ervoor in om de privacy van gebruikers van haar website te beschermen. Lees de privacyvoorwaarden eerst zorgvuldig helemaal door voordat je je registreert, een bestelling plaatst of anderszins gebruik gaat maken van de website www.mokrupak.nl.

Artikel 1: Definities
Als we je bestelling ontvangen hebben, sturen we een bevestiging naar je e-mailadres. Het is dus belangrijk dat je een correct e-mailadres invult als je een bestelling doet. Bewaar de bevestigingsmail voor het geval je contact moet opnemen met de klantenservice. De bestelbevestiging dient ook als garantie voor het aankoopbewijs.

Artikel 2: Toepasselijkheid privacyvoorwaarden
2.1 Deze Privacyvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website en regelen de verwerking van persoonsgegevens via de website.
2.2 Door het gebruik van de website verklaar je deze privacyvoorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Artikel 3: Verwerking van persoonsgegevens
3.1 Mokrupak kan via de website de volgende persoonsgegevens verzamelen: je naam- en adresgegevens, e-mailadres, gebruikersnamen, wachtwoorden, IP-adres en betaalgegevens.
3.2 Deze persoonsgegevens worden verzameld middels jouw registratie op de website, het plaatsen van een bestelling of door het anderszins gebruikmaken van de website.
3.3 Mokrupak zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
3.4 Mokrupak zal je persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden.

Artikel 4: Doeleinden van de verwerking
4.1 Mokrupak verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:
a. Uitvoering overeenkomst: Indien je besluit een bestelling te plaatsen, worden je persoonsgegevens door Mokrupak verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst. Hieronder is onder meer inbegrepen het afhandelen van de betaling en het bezorgen van de producten.
b. Communicatie: Je persoonsgegevens worden gebruikt om met je te communiceren en je op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor je account en/of gebruik van de website en het behandelen van eventuele klachten. Indien je een account op de website aanmaakt, bewaren we de persoonsgegevens zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven.
c. Marketingdoeleinden: Je persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, de actiemailing en/of inspiratiemail, indien je je daarvoor hebt ingeschreven. Mokrupak kan je te allen tijde op de hoogte stellen van aanbiedingen over soortgelijke producten als die je hebt besteld.
d. Klantenservice: Je persoonsgegevens worden gebruikt om je klantenservice te bieden.
4.2 Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met jou kan Mokrupak aan zijn partners persoonsgegevens verstrekken.

Artikel 5: Beveiliging
5.1 Mokrupak heeft noodzakelijke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen ter beveiliging van persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.
5.2 Mokrupak slaat jouw persoonsgegevens op op servers in Europa.

Artikel 6: Cookies
6.1 Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt, maakt Mokrupak gebruik van cookies.
6.2 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de websitebezoeker. Mokrupak gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden:
a. Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken;
b. Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de website, zodat Mokrupak de website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen websitebezoekers interessant en belangrijk vinden;
c. Tracking cookies: cookies om de voorkeuren van een websitebezoeker te onthouden.
6.3 Mokrupak gebruikt slechts cookies van derden ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de website.
6.4 Voor zover wettelijk vereist, geeft de websitebezoeker hierbij ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies. De websitebezoeker kan de browser zo instellen dat hij tijdens het gebruik van de website van Mokrupak geen cookies ontvangt.
6.5 Deze website maakt gebruik van Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en onze dienst plus de daarbij horende ervaring te verbeteren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen. Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van gebruikers en apparaten. Deze functionaliteit wordt pas ingeschakeld wanneer toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies. Hotjar bewaart deze informatie in een pseudo geanonimiseerd gebruikersprofiel. Zowel Hotjar als Mokrupak zullen deze informatie nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om dit te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar via Your Privacy & Hotjar.

Artikel 7: Recht op inzage, correctie en verwijdering
Je kunt Mokrupak verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken of als je wenst dat Mokrupak je persoonsgegevens verwijdert, kun je dit verzoeken aan de klantenservice van Mokrupak:

E-mailadres: info@mokrupak.nl
Telefoonnummer: +31 (0)475-317741

Artikel 8: Beveiligen en bewaren
8.1 Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveilingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
8.2 Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Artikel 9: Overige bepalingen
9.1 Mokrupak is te allen tijde bevoegd je account zonder kennisgeving te verwijderen. In geen geval is Mokrupak als gevolg van de beëindiging van het account enige vergoeding verschuldigd.
9.2 Mokrupak behoudt zich het recht voor om deze privacyvoorwaarden steeds te veranderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze privacyvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 14 januari 2019.
9.3 Indien een bepaling uit deze privacyvoorwaarden in strijd is met de wet, wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar.